تالار تبادل نظر کارپ

سوال و یا مشکل خود را مطرح کنید ...

9106804 2 نظر

در مورد تنزل شغلی آیا در مشاغل طبقه بندی ...

در مورد تنزل شغلی آیا در مشاغل طبقه بندی مشاغل امکان پذیر است؟ تكليف مزد شغل و پایه سنوات چی میشود؟
نظرات :
9106804

تغییر شغلی که منجر تنزل شغلی در مشاغل طرح طبقه بندی شود فقط با موافقت کتبی کارگر ممکن است علی ایحال در مورد مزد شغل مطابق با گروه جدید اشکالی ندارد اما در مورد پرداخت پایه سنوات و افزایشات آتی متناسب با گروه جدید تابع مصوبات شورای عالی کار خواهد بود.

کارپ

کارپ، نخستین رسانه استخدام وب فارسی است که علاوه بر انتشار آگهی های استخدام شرکت ها و کسب و کارها، به مهارت های نرم شغلی پرداخته است. لازم به ذکر است در این زمینه با انتشار ویدیوهای آموزشی و مقالات مهارت شغلی قصد در افزایش علم و مهارت شغلی کارجویان گرامی دارد.
کافرمایان میتوانند با درج آگهی استخدام بصورت رایگان در رسانه کارپ به جذب نیرو بپردازند و کارجویان نیز میتوانند با افزایش مهارت های نرم شغلی، جایگاهی بهتر در شرکت ها و کسب و کارهای معرفی شده داشته باشند.

نصب برنامه ها دسترسی سریع تر به آگهی های استخدام رسانه کارِپ