استخدام سی و شش ردیف شغلی برای گروه صنعتی نیان در خراسان رضوی

نوع همکاری

سایر همکاری

نیاز به سابقه

بدون نیاز به سابقه

شیوه پرداخت ماهانه
جنسیت کارجو فرقی ندارد
پایان خدمت/معافیت مهم نیست
بیمه همراه بیمه

توضیحات

استخدام گروه صنعتی نیان

 

گروه صنعتی نیان در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

عنوان شغلیشرایط احرازمزایای عمومی و خاص
مدیر عاملحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: کلیه گرایش های مدیریت، مهندسی برق، مهندسی صنایع
1 نفر
جنسیت: مرد
سابقه کار: 10سال
مسلط به امورمالی، بازرگانی و تولید

مزایای عمومی:
پرداخت به موقع حقوق و مزایا
بیمه تامین اجتماعی
سرویس ایاب و ذهاب
ساعت کاری مجموعه:
شنبه تا چهارشنبه 7.30 الی 16.50
مزایای خاص:
شرکت سهامی عام و بورسی با پایداری بالا و امنیت شغلی
تخفیف و تسهیلات ویژه برای خرید سهام نیان
مفاهیم استراتژیک مدون و ارزش های ویژه سازمانی
محیط یادگیرنده، پویا و فناور
فرصت رشد، ارتقا و توسعه شغلی
فعالیت های فرهنگی، کتابخانه،(دوشنبه های کتاب و چهارشنبه های فیلم)
دارای نظام شایستگی بر مبنای استاندارد 10015
محیط کاری ایمن و پیاده سازی نظام HSE بر اساس استاندراد45001
آموزش های پبوسته و توامندساز
محیط بدون بدون الودگی (صنعت پاک)
هدایا مناسبتی و جشن های خاص
هم ترازی درجه 1 بسته های جبران خدمت
پزشک سازمانی و سیستم پایش سلامت
امکان دریافت وام
اردو و برنامه های تفریحی
بسته های معیشتی
کمک هزینه بیمه تکمیلی
کمک هزینه ناهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیرکارخانهحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: کلیه گرایش های مدیریت، مهندسی برق، مهندسی صنایع
1 نفر
جنسیت: مرد
سابقه کار: 10سال
سابقه کار در محیط های صنعتی
مدیر فناوری و نو آوریحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مدیریت فناوری، مهندسی برق
1 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 6 سال
سابقه کار در شرکت های فناور
استخدام مدیر فنیحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی برق، مهندسی استخدام مکانیک، ساخت و تولید
1 نفر
جنسیت: مرد
سابقه کار: 6 سال
تسلط به مفاهیم توسعه فناوری، نگهداری و تعمیرات
مدیر ارزیابی عملکردحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: کلیه گرایش های مدیریت، مهندسی برق، مهندسی صنایع
جنسیت: مرد / زن
1 نفر
سابقه کار: 6 سال
تسلط به مدل های efqm , bsc
استخدام مدیر بازرگانی خریدحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی، مهندسی برق
1 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 6 سال
مسلط به اموربازرگانی خارجی و داخلی
مدیر استخدام استخدام حسابداری مدیریتحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: استخدام استخدام حسابداری، مدیریت مالی
1 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 6 سال
مسلط به مفاهیم بودجه و بهای تمام شده
مدیر برنامه ریزیحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع، مهندسی برق
1 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 6 سال
مسلط به مفاهیم مهندسی صنایع
مدیر منابع انسانیحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
کلیه رشته ها ترجیحا رشته مدیریت منابع انسانی
1 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 6 سال
مسلط به امور جذب و پرسنلی
مدیر استراتژیحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع، مدیریت استراتژیک
1 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 6 سال
مسلط به مفاهیم استراتژِیک
مدیر روابط عمومی و برندحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
کلیه گرایش های مدیریت، روابط عمومی
1 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 6 سال
مسلط به مفاهیم روابط عمومی و برندینگ
مدیر تعالی(آموزش)حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
کلیه رشته ها ترجیحا رشته مدیریت آموزشی
1 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 6 سال
مسلط به استاندارد 10015
مدیر سیستم هاحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی
1 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 6 سال
مسلط به استاندارد 9001
استخدام کارشناس کنترل پروژهحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مدیریت پروژه، مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی
2 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
مسلط به امور مرتبط با کنترل پروژه
کارشناس خریدحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی، مهندسی برق
2 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
آشنایی با اصول خرید و تدارکات
کارشناس استراتژیحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع، مدیریت استراتژیک
2 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
آشنایی با مفاهیم مدیریت استراتژِیک
کارشناس نصب تجهیزاتحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی برق کلیه رشته ها
4 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
سابقه کار در پروژه اجرایی
کارشناس استخدام استخدام حسابداریحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: استخدام استخدام حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی
3 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
آشنایی با مباحث مالی و استخدام استخدام حسابداری
کارشناس ارزیابی عملکردحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
کلیه گرایش های مدیریت، مهندسی برق، مهندسی صنایع
2 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
آشنایی با مفاهیم ارزیابی عملکرد
کارشناس سیستم هاحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
کلیه گرایش های مدیریت، صنایع، مدیریت صنعتی
2 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
آشنایی با استاندارد 9001
کارشناس استخدام استخدام حسابداری مدیریتحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: استخدام استخدام حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی
2 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
آشنایی به مفاهیم بودجه و بهای تمام شده
استخدام کارشناس منابع انسانیحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
کلیه رشته ها ترجیحا رشته مدیریت منابع انسانی
2 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
آشنایی به امور جذب و پرسنلی
کارشناس آموزشحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
کلیه رشته ها ترجیحا رشته مدیریت آموزشی
2 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
آشنایی با استاندارد 9001
بازرس استخدام کارشناس کنترل کیفیتحداقل مدرک تحصیلی: کاردانی
رشته تحصیلی: برق
30 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
آشنایی با مبانی الکترونیک قدرت
استخدام کارشناس فروشحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی برق، مدیریت استخدام بازاریابی
3 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
آشنایی با مبانی استخدام بازاریابی و فروش
کارشناس تجزیه و تحلیل مالیحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع، مدیریت مالی
2 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
توانایی تدوین طرح های توجیهی
استخدام گرافیستحداقل مدرک تحصیلی: کاردانی
رشته تحصیلی: گرافیک، طراحی صنعتی
2 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
تسلط به نرم افزار فتوشاپ
استخدام مسئول دفترحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
کلیه رشته ها ترجیحا مهندسی صنایع
2 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی و کنترل فرآیند
کارشناس صنایعحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی
3 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
آشنا به مبانی زمان سنجی و بهره وری
استخدام کارشناس نقشه کشیحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی معماری، نقشه کشی
3 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
تسلط به نرم افزارهای اتوکد و سالید
کارشناس طراحیحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی برق  کلیه رشته ها
3 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
آشنایی با مبانی الکترونیک قدرت و صنایع تغذیه سوئیچینگ و کار با نرم افزارهای شبیه ساز
کارشناس نظارت بر انبارحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر
1 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
آشنا به اصول استخدام انبارداری مسلط به نرم افزار راهکاران
کارشناس طراحی صنعتیحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: طراحی صنعتی، گرافیک
2 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
مسلط به نرم افزار طراحی صنعتی
دبیرخانهحداقل مدرک تحصیلی: کاردانی
تمامی رشته ها
1 نفر
جنسیت: مرد / زن
سابقه کار: 2 سال
تسلط به نرم افزارهای office
استخدام سرایدارحداقل مدرک تحصیلی: دیپلم
تمامی رشته ها
1 نفر
جنسیت: مرد 
سابقه کار: 2 سال
استخدام اپراتور خط تولیدحداقل مدرک تحصیلی: دیپلم
تمامی رشته ها
100 نفر
جنسیت: مرد / زن

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را از طریق شماره تلگرام، واتساپ، بله، ایتا و پیامک زیر ارسال نمایند. 
توجه: لطفا همراه با ارسال رزومه ردیف مورد تقاضا جهت همکاری درج گردد.

کارپ آگهی ها
آگهی بعدی

آگهی های مشابه

رسته شغلی اداری و دفتری در شهر تهران

کارپ

کارپ، نخستین رسانه استخدام وب فارسی است که علاوه بر انتشار آگهی های استخدام شرکت ها و کسب و کارها، به مهارت های نرم شغلی پرداخته است. لازم به ذکر است در این زمینه با انتشار ویدیوهای آموزشی و مقالات مهارت شغلی قصد در افزایش علم و مهارت شغلی کارجویان گرامی دارد.
کافرمایان میتوانند با درج آگهی استخدام بصورت رایگان در رسانه کارپ به جذب نیرو بپردازند و کارجویان نیز میتوانند با افزایش مهارت های نرم شغلی، جایگاهی بهتر در شرکت ها و کسب و کارهای معرفی شده داشته باشند.

نصب برنامه ها دسترسی سریع تر به آگهی های استخدام رسانه کارِپ